Ladda ned för användning offline

Denna funktion är endast tillgänglig för PC.

Windows
  1. Klicka här för att ladda ned som ZIP-fil.

  2. Öppna ZIP-filen.

  3. Kopiera mappen extract-me till lämplig destination.

  4. Öppna den kopierade mappen och dubbelklicka sedan på index.

Mac
  1. Klicka här för att ladda ned som ZIP-fil.

  2. Gå till Finder och markera den nedladdade filen i Downloads.

  3. Välj extract-me och dubbelklicka på index.html.