Pobierz do użytku offline

Ta funkcja jest dostępna tylko na komputerach PC.

Windows
  1. Kliknij tutaj, aby pobrać zawartość jako plik ZIP..

  2. Otwórz plik ZIP.

  3. Skopiuj folder extract-me w żądane miejsce.

  4. Otwórz skopiowany folder, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję index .

Mac
  1. Kliknij tutaj, aby pobrać zawartość jako plik ZIP..

  2. Przejdź do Szukaczai w folderze Pobrane, zaznacz pobrany plik.

  3. Wybierz extract-me, a następnie dwukrotnie kliknij index.html.