Hjälp

Läs om dessa ämnen för att ta reda på hur man navigerar och använder produktinformationen (onlinehjälp).

För optimala prestanda rekommenderar vi webbläsaren Chrome.

Byta språk (mobila enheter)

 1. Tryck på ikonen i den övre menyn.

 2. Välj önskat språk från listan med tillgängliga språk under avsnittet Språk.

Byta språk (PC)

 • Klicka på Språk-ikonen i den övre menyn, och välj sedan önskat språk från listan med tillgängliga språk.

Ladda ned filer för användning offline (PC)

 • Klicka på Ladda ned allt för användning offline-ikonen (endast för PC).

I vissa webbläsare laddas filerna automatiskt ned till en förutbestämd fildestination där de kan extraheras. I andra webbläsare kan du välja manuellt hur filerna ska hanteras.

Termlista (mobila enheter)

Välj termen du vill få definierad under ett ämne. Det finns även en länk till innehållet i termlistan. I termlistan förklaras nyckeltermerna som förekommer i den här onlinehjälpen.

Om en termlista finns tillgänglig, så visas den i navigationsfältet.

Termlista (PC)

Välj termen du vill få definierad under ett ämne. Det finns även en länk till innehållet i termlistan. I termlistan förklaras nyckeltermerna som förekommer i den här onlinehjälpen.

Om en termlista finns tillgänglig, så visas den i navigationsfältet.

Navigera bland innehållet (mobila enheter)

 • Klicka på Atlas Copco-logotypen för att komma tillbaka till startsidan.

 • Klicka på ikonen i den övre menyn för att öppna eller stänga innehållsförteckningen.

 • Innehållsförteckningen finns i navigationsfältet och kan förstoras genom att antingen klicka på:

  • Ikonen bredvid ett ämne.

  • Ett ämnesnamn.

Navigera bland innehållet (PC)

 • Klicka på Atlas Copco-logotypen för att komma tillbaka till startsidan.

 • Innehållsförteckningen finns i navigationsfältet och kan förstoras genom att antingen klicka på:

  • Ikonen bredvid ett ämne.

  • Ett ämnesnamn.

 • Använd länkstigarna för att navigera bland ämnena.

Skriva ut (mobila enheter)

 • Tryck på ikonen i den övre menyn. I avsnittet Skriv ut väljer du antingen:

  • Skriv ut detta ämne – då öppnas utskriftsdestinationen på din mobila enhet så att du kan skriva ut ämnet som visas på skärmen.

  • Skriv ut detta avsnitt – då öppnas utskriftsdestinationen på din mobila enhet så att du kan skriva ut avsnittet som visas.

  • Skriv ut detta ämne – då öppnas utskriftsdestinationen på din mobila enhet så att du kan skriva ut alla ämnen i onlinehjälpen.

I dialogrutan Skriv ut kan du också spara informationen som PDF. Välj alternativet Spara som PDF.

Skriva ut (PC)

 • Klicka på Skriv ut-ikonen i den övre menyn och välj sedan antingen:

  • Skriv ut detta ämne – då öppnas utskriftsdestinationen på din PC så att du kan skriva ut ämnet som visas på skärmen.

  • Skriv ut detta avsnitt – då öppnas utskriftsdestinationen på din PC så att du kan skriva ut avsnittet som visas.

  • Skriv ut allt – då öppnas utskriftsdestinationen på din PC så att du kan skriva ut alla ämnen i onlinehjälpen.

I dialogrutan Skriv ut kan du också spara informationen som PDF. Välj alternativet Spara som PDF. Klicka Spara och välj destination på din dator. Klicka på Spara för att slutföra.

Söka (mobila enheter)

 1. Tryck på Sök-ikonen i den övre menyn för att öppna eller stänga Sök-fönstret.

 2. Skriv text i Sök-fönstret och tryck sedan på Sök för att utföra en sökning.

 3. Välj ett ämne att öppna bland sökresultaten.

 4. Klicka på Tillbaka i webbläsaren för att komma tillbaka till sökresultaten.

Söka (PC)

 1. I den övre menyn skriver du antingen in text i Sök-fönstret eller klickar på ett av de tidigare mest sökta orden, och klickar sedan på Enter.

 2. Klicka på relevant ämne bland sökresultaten för att öppna det.

 3. Klicka på Tillbaka i webbläsaren för att komma tillbaka till sökresultaten.

Länkar till annan information

I slutet av vissa ämnen kan det finnas länkar till annan nyttig information. Länkar är grupperade på följande sätt:

 • Relevant information – i denna lista finns länkar till information som är direkt relaterad till det aktuella ämnet och behöver beaktas för vissa konfigureringar.

 • I detta avsnitt – i denna lista finns länkar till alla ämnen i avsnittet som kan vara nyttiga för att förstå en funktion eller konfiguration.

Om det finns länkar till andra ämnen, kommer dessa att visas nederst på sidan.

Videogalleri

Videogalleriet visar alla videoklipp i onlinehjälpen.

Om ett videogalleri finns tillgängligt visas det i navigationsfältet.