Pomoc

Przeczytaj poniższe tematy, aby dowiedzieć się, jak nawigować i korzystać z informacji o produkcie (Pomoc online).

Dla uzyskania optymalnej efektywności zalecamy korzystanie z przeglądarki Chrome.

Zmiana języka (urządzenia mobilne)

 1. Wybierz ikonę na górnym pasku menu.

 2. W sekcji Język wybierz żądany język z listy dostępnych języków.

Zmiana języka (komputer PC)

 • Na górnym pasku menu wybierz ikonę Język, a następnie wybierz żądany język z listy dostępnych języków.

Pobieranie plików w celu użytkowania w trybie offline (dostępne tylko dla komputerów PC).

 • Na górnym pasku menu wybierz ikonę Pobierz wszystko do użytku offline (dostępne tylko dla komputerów PC).

W niektórych przeglądarkach pliki są pobierane automatycznie do z góry określonej lokalizacji, w której można je wypakować. W innych przeglądarkach możesz wybrać sposób zarządzania plikami ręcznie.

Słownik (urządzenia mobilne)

Aby znaleźć definicję należy wybrać termin w temacie. Znajduje się tam również link do hasła w słowniku. Hasło w słowniku wyjaśnia kluczowe terminy zawarte w sekcji Pomoc online.

Jeżeli słownik jest dostępny będzie widoczny w Panelu nawigacyjnym.

Słownik (komputer PC)

Aby znaleźć definicję należy wybrać termin w temacie. Znajduje się tam również link do hasła w słowniku. Hasło w słowniku wyjaśnia kluczowe terminy zawarte w sekcji Pomoc online.

Jeżeli słownik jest dostępny będzie widoczny w Panelu nawigacyjnym.

Poruszanie się po treści (urządzenia mobilne)

 • Wybierz logo Atlas Copco, aby wrócić do strony startowej.

 • Na górnym pasku menu wybierz ikonę , aby otworzyć lub zamknąć Spis treści.

 • Spis treści znajdujący się w Panelu nawigacyjnym można rozwinąć, wybierając:

  • Ikonę znajdującą się obok tematu.

  • Tytuł tematu.

Poruszanie się po treści (komputer PC)

 • Wybierz logo Atlas Copco, aby wrócić do strony startowej.

 • Spis treści znajdujący się w Panelu nawigacyjnym można rozwinąć, wybierając:

  • Ikonę znajdującą się obok tematu.

  • Tytuł tematu.

 • Aby poruszać się p tematach skorzystaj z funkcji nawigacji.

Drukowanie (urządzenia mobilne)

 • Wybierz ikonę na górnym pasku menu. W sekcji Drukuj wybierz:

  • Wydrukuj ten temat – Spowoduje to otwarcie miejsca docelowego drukowania na urządzeniu mobilnym, umożliwiając wydrukowanie określonego tematu wyświetlanego na ekranie.

  • Wydrukuj tę sekcję – Spowoduje to otwarcie miejsca docelowego drukowania na urządzeniu mobilnym, umożliwiając wydrukowanie sekcji, w której się znajdujesz.

  • Wydrukuj wszystko – Spowoduje to otwarcie miejsca docelowego drukowania na urządzeniu mobilnym, umożliwiając wydrukowanie wszystkich tematów w Pomoc online.

W oknie dialogowym Drukuj można również zapisać informacje w pliku PDF. Wybierz opcję Zapisz jako PDF.

Drukowanie (komputer PC)

 • Na górnym pasku menu wybierz ikonę Print , a następnie wybierz:

  • Wydrukuj ten temat – Spowoduje to otwarcie miejsca docelowego drukowania na komputerze PC, umożliwiając wydrukowanie określonego tematu wyświetlanego na ekranie.

  • Wydrukuj ten temat – Spowoduje to otwarcie miejsca docelowego drukowania na komputerze PC, umożliwiając wydrukowanie sekcji, w której się znajdujesz.

  • Wydrukuj ten temat – Spowoduje to otwarcie miejsca docelowego drukowania na komputerze PC, umożliwiając wydrukowanie wszystkich tematów w Pomoc online.

W oknie dialogowym Drukuj można również zapisać informacje w pliku PDF. Wybierz opcję Zapisz jako PDF. Kliknij przycisk Zapisz i wybierz miejsce docelowe na komputerze PC. Kliknij przycisk Zapisz, aby zakończyć.

Wyszukiwanie (urządzenia mobilne)

 1. Na górnym pasku menu wybierz ikonę Szukaj ,aby otworzyć okno Szukaj .

 2. Wpisz tekst w oknie Szukaj, a następnie wybierz Idź , aby przeprowadzić wyszukiwanie.

 3. W wynikach wyszukiwania wybierz temat, który chcesz wyświetlić spośród wyników.

 4. Wybierz Wstecz w przeglądarce, aby powrócić do wyników wyszukiwania.

Wyszukiwanie (komputer PC)

 1. Na górnym pasku menu wpisz tekst w oknie Szukaj lub wybierz jedno z najczęściej wyszukiwanych wcześniej słów i naciśnij klawisz Enter.

 2. W wynikach wyszukiwania wybierz odpowiedni temat, aby go wyświetlić.

 3. Wybierz Wstecz w przeglądarce, aby powrócić do wyników wyszukiwania.

Opisy linków do tematów

Na końcu niektórych tematów mogą znajdować się linki do innych przydatnych informacji. Linki są pogrupowane w następujący sposób:

 • Istotne informacje – Ta lista zawiera linki do informacji, które są bezpośrednio związane z bieżącym tematem i należy je wziąć pod uwagę w przypadku niektórych wykonanych konfiguracji.

 • W tej sekcji – Ta lista zawiera linki do wszystkich tematów z tej sekcji, które mogą być przydatne do zrozumienia funkcji lub konfiguracji.

Jeżeli będą dostępne linki do innych tematów, zostaną one wyświetlone na dole strony.

Galeria wideo

W Galerii wideo wyświetlane są wszystkie filmy wideo znajdujące się w Pomocy online.

Jeżeli Galeria wideo jest dostępna, będzie ona widoczna w Panelu nawigacyjnym.