Licensnivåer

Line Licenser, Line Configurator och Line Manager

Samtliga av dessa tre versioner är klientserverbaserade installationer av ToolsTalk 2, men olika uppsättningar med funktioner. Line Licenser är det minsta paketet i vilket ToolsTalk 2 kommer i en ren installation, när ingen av de andra licenserna har installerats. När ToolsTalk 2 har statusen linjelicensgivare är all funktionalitet som hör till Line Manager och Line Configurator synlig, men ett varningsmeddelande visas varje gång användaren försöker använda de funktioner som ingår häri.

ToolsTalk 2 tar endast bort, avlägsnar länkar eller raderar data som skapats i Line Manager om en nedgradering inleds. Detta kan exempelvis ske vid nedgradering till en Line Configurator-licens, eller om prövoperioden för Line Manager-licensen har gått ut.

Station Setup

Detta är en variant av ToolsTalk 2 där alla komponenter är belägna lokalt på datorn, vilket ger en ett-till-ett-anslutning. Station Setup körs utan någon anslutning till SQL-serverdatabas och har en inbyggd gräns som gör att endast en styrenhet kan anslutas åt gången. Obs: det krävs en giltig licens för att använda Station Setup; annars visas ett varningsmeddelande.

En olicensierad Station Setup an ha en virtuell station, och detta kontrolleras mot licensservern.

Licensfunktioner

Symbol

Beskrivning

X

Full funktion.

Anslutning, frånkoppling och omstart aktiverade.

Push aktiveras om ändringar görs.

Funktionerna anpassade avsnitt, omstart och högerklicka aktiverade.

X⁴

Endast databasunderhåll aktiverat.

X⁵

Endast läsåtkomst, programexport aktiverad.

X6

ToolsTalk 2 Station Setup kan bara läsa av resultaten från styrenheten medan Station Setup är ansluten till styrenheten, dvs. om styrenheten är online.

Matris över licensfunktioner

Line Licenser

Line Configurator

Station Setup licensierad

Line Manager

Anläggningsstruktur

Högerklicka – lägg till ny styrenhet

X

X

X

X

Högerklickfunktioner

X

X

X

Historik över programkonfiguration

X

Åtdragningsprogram

X⁵

X

X

X

Batchsekvens

X⁵

X

X

X

Källor

X⁵

X

X

X

Konfigurationer

X⁵

X

X

X

Verktyg

X⁵

X

X

X

Virtuella stationer

X⁵

X

X

X

Styrenhet

X⁵

X

X

X

Inställningar

X⁵

X

X

X

Fältbuss

X

X

X

SoftPLC

X

X

X

Resultat

X

X6

X

Händelser

X

X

X

X

Arkiv

Åtdragningsprogram

X

Konfigurationer

X

Fältbuss

X

Inställningar

X

Programmallar

X

Styrenhetens konfiguration

X

X

X

Systemadministration

Styrenhetens mjukvara och datahantering

X

Schemalagd uppgift

X⁴

X⁴

X⁴

X

Functionality Management System (FMS)

X

X

X

X

Användargrupper

X

Programgodkännande

X