Nápověda

V těchto tématech naleznete informace k vyhledávání a používání informací o produktech (online nápověda).

Pro optimální výkon doporučujeme používat prohlížeč Chrome.

Změna jazyka (mobilní zařízení)

 1. Na liště horní nabídky zvolte ikonu .

 2. V oddíle Jazyk zvolte v seznamu dostupných jazyků požadovaný jazyk.

Změna jazyka (PC)

 • Na liště horní nabídky zvolte ikonu Jazyk , a poté zvolte v seznamu dostupných jazyků požadovaný jazyk.

Stahování souborů pro použití offline (PC)

 • Na liště horní nabídky zvolte ikonu Stáhnout vše pro použití offline (dostupná pouze pro PC).

V některých prohlížečích se soubory stáhnou automaticky na předem určené místo, kde je lze rozbalit. V jiných prohlížečích je správu práce se soubory nutno provádět ručně.

Glosář (mobilní zařízení)

Volbou termínu v tématu získáte jeho definici. Je k dispozici i odkaz na záznam glosáře. Záznam glosáře vysvětluje klíčové termíny v online nápovědě.

Pokud je glosář k dispozici, objeví se v navigačním podokně.

Glosář (PC)

Volbou termínu v tématu získáte jeho definici. Je k dispozici i odkaz na záznam glosáře. Záznam glosáře vysvětluje klíčové termíny v online nápovědě.

Pokud je glosář k dispozici, objeví se v navigačním podokně.

Procházení obsahu (mobilní zařízení)

 • Zvolte logo Atlas Copco a vraťte se na úvodní stránku.

 • Na liště horní nabídky zvolte ikonu pro otevření, nebo zavření obsahu.

 • Obsah se nachází v navigačním podokně a lze ho rozbalit volbou:

  • ikony vedle tématu, nebo

  • názvu tématu.

Procházení obsahu (PC)

 • Zvolte logo Atlas Copco a vraťte se na úvodní stránku.

 • Obsah se nachází v navigačním podokně a lze ho rozbalit volbou:

  • ikony vedle tématu, nebo

  • názvu tématu.

 • K procházení témat používejte popisy cest.

Tisk (mobilní zařízení)

 • Na liště horní nabídky zvolte ikonu . V oddíle Tisk zvolte , zvolte buď:

  • Vytisknout toto téma – v mobilním zařízení se otevře cíl tisku, a tak můžete vytisknout dané téma, které se zobrazuje na obrazovce;

  • Vytisknout toto téma – v mobilním zařízení se otevře cíl tisku, a tak můžete vytisknout dané téma, které se zobrazuje na obrazovce;

  • Vytisknout toto téma – v mobilním zařízení se otevře cíl tisku, a tak můžete vytisknout dané téma, které se zobrazuje na obrazovce.

Používáte-li prohlížeč Chrome, můžete soubor i uložit.

Tisk (PC)

 • Na liště horní nabídky zvolte ikonu Tisk, a poté zvolte buď:

  • Vytisknout toto téma – v počítači se otevře cíl tisku, a tak můžete vytisknout dané téma, které se zobrazuje na obrazovce;

  • Vytisknout toto téma – v počítači se otevře cíl tisku, a tak můžete vytisknout dané téma, které se zobrazuje na obrazovce;

  • Vytisknout toto téma – v počítači se otevře cíl tisku, a tak můžete vytisknout dané téma, které se zobrazuje na obrazovce.

Používáte-li prohlížeč Chrome, můžete soubor i uložit.

Vyhledávání (mobilní zařízení)

 1. Na liště horní nabídky zvolte ikonu Hledat a otevře se okno Vyhledávání.

 2. V okně Vyhledávání zadejte text a poté zvolte možnost Spustit a spustí se vyhledávání.

 3. Ve výsledcích vyhledávání zvolte téma z výsledků, které chcete zobrazit.

 4. Chcete-li se vrátit k výsledkům vyhledávání zvolte v prohlížeči možnost Zpět.

Vyhledávání (PC)

 1. Na liště horní nabídky buď zadejte text do okna Vyhledávání, nebo zvolte jeden z dřívějších nejhledanějších slov a stiskněte Enter.

 2. Ve výsledcích vyhledávání zvolte relevantní téma, které chcete zobrazit.

 3. Chcete-li se vrátit k výsledkům vyhledávání zvolte v prohlížeči možnost Zpět.

Popisy odkazů v tématech

Na konci některých témat se mohou nacházet odkazy na další užitečné informace. Odkazy jsou roztříděny následujícím způsobem:

 • Relevantní informace – V tomto seznamu jsou uvedeny odkazy na informace, které přímo souvisejí s aktuálním tématem a je potřeba je zvážit v případě provádění určitých konfigurací.

 • V tomto oddíle – V tomto seznamu jsou uvedeny odkazy na veškerá témata v tomto oddíle, které mohou být užitečné z hlediska porozumění funkci nebo konfiguraci.

Jsou-li k dispozici odkazy na další témata, budou uvedeny dole na stránce.

Galerie videí

V galerii videí se zobrazují všechna videa v této online nápovědě.

Pokud je galerie k dispozici k dispozici, objeví se v navigačním podokně.